دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارتباط مستقیم با معاونت آموزشی گروه


کد رهگیرى این فرم: P622-F628-U0-N245390          
[ چاپ فرم ]
دانشجوی گرامی

شما می توانید پیشنهادات، ایده ها و درخواست انتقالی و مهمانی خود را از طریق این سامانه مستقیما با معاونت آموزشی گروه در میان بگذارید.
در صورتی که مایل به دریافت بازخورد هستید تکمیل اطلاعات شخصی  الزامی است.
موضوع
توضیحات
نام . نام خانوادگی
پست الکترونیک
شماره تماس