دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵

دستورالعمل امتحان آسکی اسفند ماه اسفند 1395

دستورالعمل امتحان آسکی اسفند ماه 1395 دستیاران پیوست می باشد. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

تغییر تاریخ امتحان آسکی دستیاران آسیب شناسی

تاریخ امتحان آسکی دستیاران آسیب شناسی تغییر یافت. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۴ دی ۱۳۹۵

آموزش مجازی دو جلسه از درس پاتولوژی عمومی در نیمسال اول سال 1396-1395

دو جلسه از درس پاتولوژی عمومی در نیمسال اول سال 1396-1395به صورت مجازی ارائه گردید. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵

برگزاری امتحان آسکی دستیاران در اسفند ماه 1395

امتحان آسکی دستیاران در 11 اسفند ماه 1395 برگزار می گردد. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵

برگزاری جلسه دفاع از تز دستیاران در اسفند ماه

جلسه دفاع از تز دستیاران سال چهارم در 19 اسفند ماه 1395 برگزار می شود. ..

ادامه...
 • تلفن :      ۰۲۱۸۸۶۲۲۶۰۸
 • تلفکس :   ۰۲۱۸۸۶۲۲۶۰۸
 • مسئول دفتر:    خانم اعظم فرجی
 • مسئول سایت:  دکتر مریم ابوالحسنی
 • آدرس: تهران - بزرگراه شهید همت - نرسیده به تقاطع بزرگراه شهید چمران - دانشگاه
  علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی - گروه پاتولوژی
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن