پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دستیاران در اسفند ماه 1397

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری امتحان آسکی دستیاران در اسفند ماه 1397

..

ادامه...
 • تلفن :      ۰۲۱۸۸۶۲۲۶۰۸
 • تلفکس :   ۰۲۱۸۸۶۲۲۶۰۸
 • مسئول دفتر:    خانم اعظم فرجی
 • مسئول سایت:  دکتر ماندانا رحیمی
 • آدرس: تهران - بزرگراه شهید همت - نرسیده به تقاطع بزرگراه شهید چمران - دانشگاه
  علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی - گروه پاتولوژی
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن